Een veilige en toegankelijke belevingstuin met in  ieder seizoen zijn aantrekkingskracht

LEUSDEN – Na de bouwwerkzaamheden van woonzorgcentrum ’t Hamersveld was ook de inrichting van de buitenruimte aan de beurt. Het ‘binnengebied’ dat na de realisatie van de nieuwbouw is ontstaan moet een essentiële bijdrage leveren aan het woongenot van de bewoners en op een harmonieuze wijze aansluiten op de omgeving. We waren betrokken bij het totale traject van ontwerp, technische uitwerking, aanbesteding tot en met de uitvoeringsbegeleiding.

Aantrekkelijke tuin voor uiteenlopende bewoners

In het woonzorgcentrum zijn intramurale verpleeg- en verzorgingshuisplaatsen gerealiseerd met daarnaast plekken voor ouderen met een verstandelijke beperking. Deze verschillende bewoners worden zo veel mogelijk naar wens en vermogen actief bij het leven betrokken. Daarbij is een plezierige en levensloopbestendige leefomgeving, zowel binnen als buiten, een voorwaarde. In het ontwerp is het parkachtig groen, zoals aanwezig bij de vijver, zoveel mogelijk naar binnen gehaald. Op deze manier is het groen vanuit de appartementen goed toegankelijk en zichtbaar.

Ontmoeten tussen gevarieerde beplanting

Het centrum van de tuin is een sociaal ontmoetingspunt bij de jeu-de-boulesbaan en een follie-achtige berging en fietsenstalling. Licht glooiende grasvlakken lopen vanaf de vijver door tot in alle hoeken van de tuin. In het gras zijn grote groepen voorjaarsbollen gepoot voor een kleurig effect.

Het gras wordt afgewisseld met losse blokhagen van Beuk. Rond het paviljoen staan lage Rododendrons in verschillende kleuren. De parkeerplaatsen in de zuidwesthoek worden omgeven door bloeiende heesterbeplanting beplanting. De bestaande trompetboom en winterlinde worden aangevuld met enkele rode paardenkastanjes. Het totaal is een gevarieerde beplanting die in ieder seizoen zijn aantrekkingskracht heeft.

Toegankelijk voor iedereen

Alle paden zijn toegankelijk voor bewoners met een rollator of in een rolstoel. De functionele rijbanen naar bijvoorbeeld de ingangen worden voorzien van klinkerverharding. Voor de afwatering zijn goten langs de verharding aangebracht die zonder problemen door karren, rolstoelen en rollators te passeren zijn. Voetgangerspaden lopen door de tuin naar de vijver en het paviljoen met de jeu-de-boulesbaan. Het meubilair is door de ergonomische vorm geschikt voor ouderen. Enkele banken zijn uitgevoerd met een parkeervoorziening voor een rollator.