Onze projecten raken de werkvelden landschapsarchitectuur, duurzame stedenbouw, toegepaste ecologie, juridische planologie, recreatie en landgoederen.

Heeft u een vraagstuk op een van deze gebieden neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Visie

Adviesbureau Haver Droeze staat al ruim 40 jaar voor planning en vormgeving van de stedelijke en groene ruimte.

We werken met landschapsarchitecten, ingenieurs en juristen vanuit een ecologische visie, waarbij een sterk beeldend en functioneel ontwerp centraal staat.

In principe vormen historische waarden en bestaand groen uitgangspunt bij de planvorming. Sleutelwoorden in ons team zijn; enthousiasme, creativiteit, dynamiek, betrokkenheid, zorgvuldigheid en snelheid.

Centraal staan de volgende werkvelden:

  • landschapsarchitectuur
  • duurzame stedenbouw
  • toegepaste ecologie
  • omgevingsrecht
  • technische uitwerking

In het actuele werkveld van de ruimtelijke ordening en milieuplanning is de integratie van deze disciplines binnen één bureau een strategisch voordeel, dat zich vertaalt in snelheid en kwaliteit.

Het blijkt een groot voordeel om vooraf de juiste bestemmingsvoorschriften te duiden, waardoor een duurzame ontwikkeling gestimuleerd en gegarandeerd kan worden.

Onze praktische werkzaamheden bestaan onder meer uit het verrichten van (historisch) onderzoek, het maken van ontwerpen in zowel stedelijke als landelijke situaties, het inventariseren en inmeten van terreinen en boombestanden, het signaleren en stimuleren van ecologische potenties en kwaliteiten en het vervolgens het optimaal integreren daarvan in het ontwerp.

Door de technische uitwerking zelf ter hand te nemen, is het ontwerp geborgd. Ook als er in het verloop van een project uitdagende aanpassingen nodig zijn, kan er makkelijk teruggeschakeld worden naar de ontwerpfase om een passende en evenwichtig oplossing te vinden.

Wij ervaren het als een voordeel dat wij zelf onze ontwerpen begroten en het bijbehorende RAW-bestek schrijven. Daarmee krijgen de beeldende kwaliteit van een ontwerp en de ecologische impact ook de realisatie die ervan verwacht wordt.


Branche organisaties

Adviesbureau Haver Droeze is aangesloten bij de branche organisaties:


Informatie

Kamer van Koophandel Amersfoort

KVK nummer 83233768

BTW nr: NL862783367B01