Uitbreidingsstudie voor Camping Zeeburg in Amsterdam
 
Green deal en groene uitbreidings- en ontwikkelingsplannen voor een levendige camping in het IJmeer
 

Een levendige backpacker-camping dicht bij het centrum van Amsterdam breidt uit met een eiland in het IJmeer. Te midden van de dynamische omgeving wordt een duurzame groene inrichting ontwikkeld en een hanteerbaar ontwikkelingsproces ingezet. We maakten een schets voor nieuw rieteiland met visie voor een verdere ontwikkeling van dit ‘tussenland’ tussen twee stadsdelen en tekenden ideeën voor een ecologische inpassing van nieuwe logiesgebouwen.

 

Nieuwe kampeermogelijkheid in het IJmeer

In Amsterdam tussen de Indische buurt en IJburg ligt, in een uitloper van het IJmeer , camping Zeeburg. Een begrip voor backpackers uit de hele wereld. De camping ligt als een vriendelijke oase aan de oude zeedijk omgeven door grootschalige infrastructuur en stadsuitbreidingen, een gebied wat in transitie is. Voor uitbreiding is op het land geen ruimte, maar in deze ondiepe uithoek van het IJmeer is opspuiten van een eiland een realistische oplossing. We hebben studie gedaan naar de beste plek voor een eiland en gezocht naar een duurzame inrichting in dit dynamische gebied. Gezien de hoge natuurambities voor het gebied is het een frisse uitdaging om de levendige en in het hoogseizoen met gasten overspoelde camping hier te ontwikkelen.

 

Inpassing tussen woonboot-strip Diemerzeedijk en EHS-verbinding Bovendiep

De gevonden eilandlocatie ligt tussen een strip met nog niet gelegaliseerde woonboten en een ecologische verbindingszone in ontwikkeling. De opgave is het eiland een antwoord te laten geven op beiden en aan te laten sluiten bij de bestaande camping. Een rieteiland – een vlak eiland omzoomd door een dijkje met rietkraag – is een vorm die goed past in het gebied en een archipel van dergelijke rieteilanden zou natuur en recreatie in dit deel van het IJmeer ten goede komen en de gebruikswaarde en het absorptievermogen ervan aanmerkelijk verhogen. Er zijn interessante win-win deals mogelijk tussen natuur en recreatie en het is mooi backpackers, die in eerste instantie hun blik op het bezoek van de stad gericht hebben, een indrukwekkende beleving van natuur bij de stad mee te geven.

 

Green Deal als procesaanjager

Ontwikkelen in het tussengebied tussen stadsdelen en in het midden van veel belangengroepen is als opereren in een mijnenveld. Dit samen met bestuurlijke herindelingen en verlopende ambtstermijnen maakt het uitermate moeilijk om de ontwikkeling te sturen in een overzichtelijk proces. Door gebruik te maken van de door de rijksoverheid gegeven mogelijkheid tot het sluiten van een Green Deal (zie voorstel) konden een aantal hogere ambtenaren bij de ontwikkeling van Camping betrokken worden wat de interactie met diverse partijen versoepelde. Green Deal Camping Zeeburg is een icoonproject en heeft het tempo en de continuïteit in het proces versterkt.

 

Logiesgebouwen langs de EHS

Het vervangen van een aantal vaste accommodaties aan het water langs de EHS verbinding vereist de nodige zorgvuldigheid ten aanzien van de flora en de fauna rond de locatie. Ook hier is een win-win oplossing gevonden door aan de – kleurrijke en duurzaam ontworpen – verblijven nestkasten voor gierzwaluwen en vleermuiskasten aan de nabij groeiende wilgen te bevestigen, en door met een glooiende oever de natuurlijke variatie langs het water te verhogen. Zo wordt de boeiende ervaring van Amsterdam en de ontmoeting met andere globetrotters aangevuld en verrijkt door de indrukwekkende natuur.