Beknopte verkenning ontwikkelingsmogelijkheden camping Loodsmansduin
 

Texel – Voor de camping Loodsmansduin analyseerden wij de beleidsruimte en het karakter van het landschap. Vervolgens maakten wij een kansenmatrix voor ontwikkeling.

 

Voor ondernemers in de recreatiesector onderzoeken we de ruimtelijke en juridische mogelijkheden om uit te breiden of te herstructureren. In een beknopte verkenning analyseren wij de volgende onderdelen:

  • de beleidsruimte
  • de ruimte in het bestemmingsplan
  • de historische ontwikkeling
  • het karakter van het landschap

De resultaten worden in een SWOT matrix weergegeven.

 

Voor de camping Loodsmansduin op Texel deden wij zo’n beknopte verkenning. De ondernemer was van plan te herstructureren en liet de ideeën hiervoor door ons beoordelen en van kanttekeningen voorzien.

 

We brachten in kaart welke recreatieve kansen er zijn. Deze kansen werden duidelijk door een scan van relevante beleidsstukken over natuur en recreatie. Tevens analyseerden we de geologische en historische ontwikkeling van het landschap met behulp van diverse topografische kaarten.

 

Daarnaast hebben we gaven we aan welke landschappelijke thema’s ingezet kunnen worden om deze kansen te benutten. Met behulp van referentiebeelden zijn suggesties gedaan voor de ruimtelijke uitwerking van de ontdekte mogelijkheden. Bovendien zijn hierbij voorbeelden aangedragen voor toe te passen materialen.