Een vertegenwoordiging van bewoners uit de Havezathe, de Bloemenhof, de aanleunwoningen en de dagvoorziening knipten de linten door onder toeziend oog van tientallen genodigden. Met de opening van de tuin is de zorgboulevard gerealiseerd. De Eeshof biedt op het terrein diverse zorg en dienstverlening: van dagvoorziening, thuiszorg en aanleunappartementen tot verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg

Herinrichting

Een jaar geleden werd de eerste stap gezet met de sloop van het oude verzorgingshuis. Sindsdien is gestaag gewerkt aan nieuwe bestrating, goede parkeergelegenheid en een aantrekkelijke beplanting voor de tuin.

In het ontwerp zijn 3 beplantingssferen uitgewerkt voor de verschillende delen van het terrein:

Beekzone beplanting, gras met stinsenbeplanting en tenslotte bij de historische havezate geurige en kleurrijke beplanting, die het cognitieve vermogen van de bewoners prikkelt. De plantvakken zijn als radialen vanuit het hart van het gebouw opgebouwd en geven vanaf volgend voorjaar een vrolijk en helder beeld.