Op de eilanden D, E en F van de Veenderij is de bouw van wegen en woningen al flink gevorderd. En nu worden ook de eerste speelplekken door groenaannemer Van de Haar Groep aangelegd. De ontwerpen zijn tot stand gekomen met participatie van bewoners. Binnenkort kunnen zij volop genieten van het resultaat van deze gezamenlijk inspanning.

Aan de Kade

Het eiland in de watergang heeft al mooi vorm gekregen. Wanneer ook de rest van de speelplek aangelegd is, kunnen kinderen zich helemaal uitleven in sport en spel

Aanleg speelplek Aan de Kade
Ontwerp speelplek Aan de Kade