Verfijnde detaillering maakt de grachtzone tot gebied met hoge esthetische kwaliteit

VEENENDAAL – De realisatie van de nieuwe Brouwersgracht is onderdeel van de centrumvernieuwing in Veenendaal. Dit project zal een dynamisch winkelhart en leef-centrum creëren. Met de realisatie van Brouwerspoort vloeien in het nieuwe centrum van Veenendaal winkelen, wonen, werken en ontspannen samen tot een sfeervolle mix. Voor de gemeente Veenendaal hebben we de technische (besteks)uitwerking verzorgd van de nieuwe stadgracht met aangrenzende winkelstraten. Op basis van een door ons opgesteld raamcontract verzorgt Roelofs Wegenbouw de komende jaren de realisatie, het eerste deel van de gracht is in december 2015 opgeleverd.

Centrumvernieuwing

In Brouwerspoort maakt het oude beeld van volle parkeerterreinen, achtergevels van winkels en de lege Hollandia Wolfabriek gestaag plaats voor de stadse aanblik van de Brouwerspoort met smalle, hoge panden, gekleurde gevels, groene pleinen en een slingerende gracht. Het project staat niet op zichzelf. Het hele gebied binnen de centrumring wordt op termijn vernieuwd. Brouwerspoort is daarvan de eerste fase. Met die centrumvernieuwing willen de gemeente en alle betrokken partijen in Veenendaal-centrum een dynamisch winkelhart en leef-centrum creëren. Zowel de inwoners en ondernemers van Veenendaal als de wijde regio zullen de effecten hiervan ervaren.

Uitwerking met visie

Waar ons bureau doorgaans bij projecten betrokken is van visievorming tot en met de supervisie over de realisatie, zijn wij voor dit project ingeschakeld om de technische uitwerking te verzorgen. Het ontwerp van Jos van Eldonk heeft een hoog ambitieniveau dat vraagt om een verfijnde en nauwkeurige technische detaillering.

Tijdens het proces lukte het de gewenste financiële optimalisatie te realiseren. Door slimme keuzes te maken in de uitwerking kon dit  zonder concessies te doen aan de esthetische kwaliteit.

In gebruik

Inmiddels is het eerste deel van de gracht met bruggen, ‘watervallen’ en geïntegreerde banken gerealiseerd. Wat op de tekentafel zorgvuldig is bedacht is nu door alle inwoners en ondernemer te ervaren. Wie zijn oor te luisteren legt bij de gebruikers merkt dat het doel is geslaagd. Brouwerspoort wordt een aangename plek die door het vakmanschap van alle betrokkenen weer decennia vooruit kan.