Ruimtelijke ontwikkelingsvisie Landgoed Den Treek–Henschoten

 

Leusden – In een visiedocument zijn voor landgoed Den Treek Henschoten de eigen ruimtelijke karakteristiek en de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor het geheel en per gebiedsdeel en per (ster)locatie beschreven. 

 

Veranderingen op het landgoed Den Treek–Henschoten wekten de behoefte aan een visiedocument  waarmee ruimtelijke beslissingen getoetst kunnen worden. Een deel van de opgave was om in het document de eigen identiteit van het landgoed vast te leggen en ontwikkelingsrichtingen als gevolg van veranderingen in tijd en samenleving te beschrijven. Op basis hiervan konden vervolgens per gebiedsdeel en per thema het gebruik en beheer op het landgoed worden geformuleerd. Tenslotte zijn knelpunten onderzocht en zijn hiervoor ontwikkeling scenario’s aangegeven. De Kleuren van Landgoed Den Treek-Henschoten verwijzen naar gebiedsdelen met een eigen ontwikkeling op basis van hun ligging en kwaliteit.